«Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

Кузенбаев Аксултан Туякович
Аудандық тұрғын-үй-коммуналдық-шаруашылық , жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысының міндетін атқарушы
22-0-11
79-0-45
ГУ «Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» согласно требованиям Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет о проведении общественных слушаний 26 января 2018 года в 15:00 часов по Рабочему проекту «Строительство автомобильной дороги к мавзолею Абат Байтак Кобдинского района Актюбинской области» с последующей передачей для проведения комплексной экспертизы.
Место проведения общественных слушаний: Актюбинская область, Кобдинский с.о., с.Кобда, улица Астана, 48.
Ответственное лицо за организацию общественных слушаний: ТОО «СПС», Главный инженер проекта Исмурзин Д.Е.. тел. 8 (747) 153-53-74.
Заказчик проекта: ГУ «Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, улица Астана, 48.
Генеральный проектировщик: г.Уральск, ул. Полевая 1Д, 4 этаж.тел.: +7 747 153 53 74.
Разработчик ОВОС: ТОО «ABC Engineering», мкр-н Жана Орда, дом 11, кв 89, тел.: 8 (705) 576-46-87.
Представители общественности могут ознакомиться с информацией по оценке охраны окружающей среды к Рабочему проекту «Строительство автомобильной дороги к мавзолею Абат Байтак Кобдинского района Актюбинской области», а также направить свои замечания и предложения по электронному адресу: zhkhkobda@mail.ru, too_sps@mail.ru
«Ақтөбе облысы Қобда ауданы Абат Байтақ кесенесіне баратын автомобиль жолының құрылысы» Жұмыс жобасына, Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі, ҚР Экологиялық кодексінің (57-бап) талаптарына сәйкес, 2018 жылғы 26 қаңтар күні сағ. 15.00-да қоғамдық тыңдау өтетіндігін хабарлайды.
Қоғамдық тыңдау өтетін орын: Ақтөбе облысы Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі, Астана көшесі 48.
Қоғамдық тыңдалымды ұйымдастырудағы жауапты тұлға: ЖШС «СПС», жобаның бас инженері Исмурзин Д.Е.. тел. 8 (747) 153-53-74.
Тапсырыс беруші: Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі, Астана көшесі 48
Бас жобалаушы: «СПС» ЖШС, Орал қаласы, Полевая көшесі 1Д,, 4 қабат.
тел. +7 747 1535 53 74.Қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеуші: «ABC Engineering» ЖШС, Жаңа Орда шағын ауданы, 11 үй,89 пәтер, тел.: 8 (705) 576-46-87.
Қоғам өкілдері Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі, Астана көшесі 48, «Ақтөбе облысы Қобда ауданы Абат Байтақ кесенесіне баратын автомобиль жолының құрылысы» Жұмыс жобасына өткізілген қоршаған ортаға әсерін бағалау нәтижесімен zhkhkobda@mail.ru, too_sps@mail.ru
электронды мекенжай бойынша таныса алады және ескертулер мен ұсыныстар да осы мекенжай бойынша қабылданады.
Табиғи монополия субъектісініңинвестициялық бағдарламаларын(жобаларын) бекіту, оларды түзету,сондай-ақ олардың орындалуы туралыақпаратқа талдау жүргізуқағидаларына 4-қосымша
2017 екінші жарты жылға табиғи монополия субъектісінің инвестициялықбағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялықбағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополиясубъектісінің ақпараты*
КМК "Қобда суы суды бұру қызметтеріне. Бірлескен бұйрығы ТМРА № 52-ОД от 15.12.2014 ж және энергетика Басқармасы ТКШ № № 03-09/227 09 ақпан 2015ж.
№ п/п
Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
Іс-шараның атауы
Өлшем бірлігі
(заттай көрсеткіштер үшін)
Заттай көрсеткіштердегі саны
Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге
Өз қаражаты
Қарыз қаражаты
Бюджет
қаражаты
Реттелмейтін (өзге) қызмет
жоспар
факт
жоспар
факт
жоспар
факт
ауытқуы
ауықтқу себептері
жоспар
факт
ауытқуы
ауықтқу себептері
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Нәжісті сорғыш
дана
1
2
180,0
180,0
180,0
180,0
0
Ұйымның басшысы ____________________________________________ (А.Ә.Т. (болған жағдайда), қолы, күні)
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы
нысан
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері
Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,
жоспар (жыл)
ағымдағы жылдың
(жарты жылдың) фактісі
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %,
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылылықтың төмендеуі
Ұйымның басшысы ____________________________________________ (А.Ә.Т. (болған жағдайда), қолы, күні)
ГУ «Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»согласно требованиям Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет о проведении общественных слушаний в форме опроса с 09.10.2017года по 13.10.2017года по Рабочему проекту на «Строительство автомобильной дороги к мавзолею Исатай Тайманұлы Кобдинского района Актюбинской области» с последующей передачей для проведения государственной экологической экспертизы в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.
Ответственное лицо за организацию общественных слушаний: инженер
ТОО «СПС», Исмурзин Д.Е. тел. +7 747 15353 74.
Заказчик проекта: ГУ «Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Кобдинский район, Кобдинскийс.о., с.Кобда, улица Астана, 48
Генеральный проектировщик: ТОО «СПС» г.Уральск, ул.Полевая 1Д, 4 этаж.
тел.: +7 747 153 53 74.
Разработчик Раздела ООС: ТОО «СПС» г.Уральск, ул. Полевая 1Д, 4 этаж.
тел.: +7 747 153 53 74.
Представители общественности могут ознакомиться с информацией по оценке охраны окружающей среды к Рабочему проекту «Строительство автомобильной дороги к мавзолею ИсатайТайманұлыКобдинского района Актюбинской области», а также с опросным листом по учету мнения заинтересованной общественности по адресу Кобдинскийс.о., с.Кобда, улица Астана, 48, тел.: 8 7134 122011
Замечания и предложения принимаются по электронному адресу:zhkhkobda@mail.ru,too_sps@mail.ru
Ақтөбеоблысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына, «Ақтөбе облысы Қобда ауданы Исатай Тайманұлы кесенесіне баратын автомобиль жолының құрылысы»жұмыс жобасын мемлекеттік экологиялық сараптама өткізуге тапсырумен байланысты, Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі, ҚР Экологиялық кодексінің (57-бап) талаптарына сәйкес, пікірді сұрау түрінде қоғамдық тыңдалым 09.10.2017ж мен 13.10.2017ж өтетіндігін хабарлайды.
Қоғамдық тыңдалымды ұйымдастырудағы жауапты тұлға: «СПС» ЖШС инженері Исмурзин Д.Е., тел. +7 747 1535 53 74.
Тапсырыс беруші:Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімімемлекеттік мекемесі, Астана көшесі 48,
Бас жобалаушы: «СПС» ЖШС, Орал қаласы, Полевая көшесі 1Д,, 4 қабат.
тел. +7 747 1535 53 74.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеуші: «СПС» ЖШС, Орал қаласы, Полевая көшесі 1Д,, 4 қабат.
тел. +7 747 1535 53 74.
Қоғам өкілдері Қобда аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,«Ақтөбе облысы Қобда ауданы Исатай Тайманұлы кесенесіне баратын автомобиль жолының құрылысы» жұмыс жобасына өткізілген қоршаған ортаға әсерін бағалау нәтижесімен және пікір сұрау парақтарымен Ақтөбе облысы, Қобда ауданы,Астана көшесі 48, мекен жайында таныса алады.
Ескертулер мен ұсыныстарды келесі электронды мекенжай бойынша қабылданады: zhkhkobda@mail.ru,too_sps@mail.ru
Хаттама
Сумен жабдықтау қызметі , бұру және жылу энергиясын өндіру, тасымалдық қызметі шаралары бойынша 2016 жылдық есепбі.
Қобда №1 2017 ж. 26 сәуір
Қатасқандар – мекемелер өкілдері, мемлекеттік мекеме аудандық тұрғын үй коммуналдық , жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім басшысы Б.Темірбаев
К.М.М «Қобда суы» тұтынұшылары - 260 адам.
Төрағасы: Г.Н Агирисова – К.М.М «Қобда суы» экономист
Хатшы: Е Пархоменко – К.М.М «Қобда суы» кассир
Төрағасы Г.Н Агирисова К.М.М «Қобда суы» жиналыстың ашып , жиналыстын негізгі мақсаты , тұрғындарға сапал,ы реттілген қызмет курсету жөнінде екендігін айты.
Күн тәртібініндегі мәселе бойынша сөз кезегі К.М.М «Қобда суы» директоры Н.Б. Есмалаевке және бас есепші Б. Койбагарова берілді.
Күн тәртібінде
1. 2016 жылы су шаруашылығы және канализация жүйесі бойынша қызмет курсету.
2. 2016 жылы қаржылық шаруашылық қызметтік .
К.М.М «Қобда суы» директоры Н.Б. Есмалаев- тындалды.
К.М.М «Қобда суы» Ақтөбе облысы әкімшілігінің 2003жылы 4 мамыр №105 қауылысы бойынша ашылды.
Қабылданған жарғы бойынша мекеменің тұрғындарға көрсететін негізі қызметі халықты ауыз сумен қамтамасы ету, канализация жүйесін тазалау, қалдықтарды дер кезінде шығару.
Реттелген қызмет түрлерін көрсету көлемі есеп беру жылы 2376 Г кал құрады.
2016 жылы тарифты смета бойынша халыққа су беру жүйесінің 1 куб метр құны 70,00 тенге ал басқа тұтынышыларға 171,26 тенге 1 куб метр
су құралды.
Канализация жүйесін тазалау бойынша тұрғындарға қызмет көрсету 1 куб метр – 50,00 тенге ал қалған тұтынышыларға 1 куб метр 197,97 тенге көлемінде болады.
2016 жылы Өндірістік тарифтык сметасына байланысты тұтынушыларды жылумен қамтамас ету тарифы 1 Г кал 2039,73 тенге болды.
Мекеме қаржылық тізімі жағынан төмен дәрежеде. Осыған байланысты тиімсіз кіріс пен шығыс бөлігі мекеменің қызмет нәтижесіне келмейді судың ең төмен тарифы құлдырауға әкеліп соғады.
Б.Койбагарова бас есеп екінші сұрақ бойынша.
Мекеменің 2016 жылы шаруашылық 0аржысынан түскен пайда мөшері 35718,0 мың тенге құрайды.
1. Су шаруашылығы бойынша көрсетілген қызмет -14813,0 мың тенге.
2. Құбырлар жүйесін тазалау қызметті -2231,0 мың тенге
3. Тұтынушыларды жылуын қамтамаз ету-5800,0 мың тенге
4. Жергілікті бюджетті бөлінген қаржы көлемі 12874,0 мың тенге, аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық , жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары.
5. 2016 жылы барлық шығын -103684,0 мың тенге онын ішінде шықан шығыны.
- Су шаруашылығы жүйесі бойынша 88795,6 мың тенге
- Құбырлар жүйесін қызмет көрсету бойынша 6276,0 мың тенге
- Тұтынушыларды жылуымен қамту қызмет құрамы, 8612,4 мың тенге
- Барлық шығын 28420,6 мың тенге өсім 9750,9 мың тенге ауытқұшылық 52,2%
- Шығын тарифтық смета бойынша жүзеге асырған – 14637,6 мың тенге
- Барлық кіріс 13783,0 мың тенге төмендеу 4886,7 мың тенге ауытқұшылық -26,2 % . 2016 жылы қортыныс бойынша 180,0 мың м жүзеге асырғаны 142,6 мың м азайуы 37,4 мың м барлық шығын-24,7% үнемдеу.
Көрсететін қызмет мүшелері тариф 2008,0 мың тенге ( 6276,0 – 4268,0 ) шығыс бөлігі ( 6276,0 мың тенге) азайту амортизации қаражатты ( 4268,0 мың тенге )
-Барлық шығын; қарастырылған 2080,0 мың тенге нақты 2008,0 мың тенге – ауытқұ 3,4%
-Кіріс( РБА*СП)- табыс жасау канализация қызмет көрсеткіш 321,0 мың тенге, табылған табысты көбейту жүзеге асыоуы.
- Барлық кіріс 2329,0 мың тенгеүзайту 249,0 мың тенге (2329,0-2080,0) ауытқу – 11,9%
- Қызмет көрсету көлемі; Барлық қорытындысы бойынша 2016 жылы жоспарланған 10788м жүзеге асыру 1493м
-Тариф; 2016 жылы тариф смета жоспар бойынша құбырлар жүйесі тариф -197,97 тенге тұрғындар үшін 1 куб метр тұтынушылар бойынша тұғын халық 50,00 тенге 1 куб метр су бойынша , орташа тарифы 194,11 тенге 1 куб метрғе.
- Орташа жұмысшылардын саны; әкімшілік қызметкерлер 0 един және өндіріс құрамы 1,5 ед. Жеке құрам бойынша – 2 адам
- Орташа еңбек ақысы- 32207 тенге оның ішңнде
- өндіру қызметкерлер 34454 тенге , тариф бойынша 32207 тенге.
Тарифтін смета қызметтік бойынша өткізу бөліс және жылу жүйесі бойыншұа еңбек ақысы-7231,2 мың тенге ( 11207,8 – 3976,6) шығыс бөлігі ( 11207,8 мың тенге) азайту амортизация бойынша -3976,6
Барлық шығыс өнімдері- алдын ала есепту бойынша- 3204,96 мың азайту 210,61 мың тенге ауытқұ – 4,3 %
- Кіріс ( РБА*СП) – тариф смета бойынша алдын ала ескерту- 116422 мың тенге алынған табыс отын көмір мен газ отынымен және тарифтык қызмет көрсетушы бірінші тоқсанда жоғары болғанын айтылады.
- Барлық кіріс қарастырылғаны- 4846,39 мың тенге нақты 5800,0 мың тенге – көбейту 953,61 мың тенге ауытқу – 19,6 %
- Қызмет көрсетілген көлем бойынша қарастырылған 2376 Г кал нақты 2376 Гкал – ауытқұ жоқ.
- Тариф; Су шаруашылық тариф смета бойынша 2016 жылы бойынша барлық тарифы 3746,75 тенге 1 Г кал 2016 жылы 1 карашада кейін 2016 жылы 1 қарашадан – 2376 тенге 1 Г кал .
- Барлық орташа жұмысшылардын; барлық әкімшілік құрамы 5 бірлік одан, - директор- 1 өлшем, бас есепші- 1 өлшем экономист- 1 , кассир- 1 өндіру қызметкерлер жылу жабдықтарған 2016 жылы бекітілген – 13 адам , нақты құрамда 13 адам
- Орта айлық ақысы-35743 тенге құрамда;
- Өндірістік қызметкерлер- 36564 тенге
- Әкімшілік қызметкерлер-49576 тенге
Күн тәртібі мәселер толық талқыланып хатшы хаттаманы рәсімдеді; басталған уақыты 10-00 сағат – 11-10 сағатта
Төрағасы: Г.Н.Агирисова
Хатшы: Е.В. Пархоменко
«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын
үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге
мұқтаж азаматтарды есепке қою және олардың кезегі» мемлекеттік
қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке қою және олардың кезегі» мемлекеттік қызмет стандарты (бұдан әрі – мемлекеттік қызмет) мекенжайлары осы стандартқа 1, 2-қосымшаларда көрсетілген Астана және Алматы қалаларының Тұрғын үй басқармалары, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімдері (бұдан әрі – уәкілетті орган), сондай-ақ баламалы негізде халыққа қызмет көрсету орталықтары (бұдан әрі – орталық) арқылы немесе Өтініш берушіде электрондық-цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) болған жағдайда Электрондық үкіметтің: www.egov.kz» веб-порталы (бұдан әрі –портал) арқылы көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында шалғай елді мекендердің тұрғындарына мобильді орталықтар арқылы мемлекеттік қызмет көрсетуге жол беріледі.
2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны ішінара автоматтандырылған.
3. Мемлекеттік қызмет «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 67, 68, 69, 71, 72 және 74-баптарының, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 29-бабының және «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке қою қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 856 қаулысының негізінде көрсетіледі.